Muziek
        CD 'De Dubbelsprong'
        CD 'Louter-Bronnen'
        CD 'De Vier-Sprong'
        CD 'Voor Astra'
        CD 'Variaties opus 15'
        Partituur 'Variaties opus 15'
        Popgroep 'Cris Wolf'
 
        Esoterie
        Voordrachten
        Boek
 
        Projecten
        VZW Ont-dekking-s-rijzen
        Mesa Riza (Kreta)
 
        Poëzie
        Fotoalbums
        Contact
        Links
        Home
        Intro


C D       'D e   D u b b e l s p r o n g'   Wanneer  2 'neptuniaanse'  geesten elkaar niet enkel in creatieve kunstconcepten vinden, maar tot dezelfde zielefamilie behoren, hoeft het geen verder betoog dat er sprake is van een Goddelijke vonk, zéker  wanneer  deze  twee  edele  kunsttakken elkaar  niet  alleen  raken,  maar  ook  bevruchten.
Zo ontstaat het begrip 'dubbelsprong'...

Een elegische mijmering over een figuur (Paul Hanne sr., zijn vader, † 1993) die ons niet kon verlaten 'zonder wonden in zijn geest', zonder blijvende letsels in ons geheugen, maar ook een tribuut vervuld van hoop én een afspraak met de eeuwigheid...

Want alleen hij wiens beeld wegdeemstert, verbannen naar  het eiland  van  de vergetelheid,  alleen hij die  geweerd werd uit de her-innering,  leeft niet meer. De  'kinderen van zijn hunkering'  zagen  het levenslicht,  verwekt  in  het  vuur  van  een  kosmische verbondenheid.

Vandaar:  een  wonderlijke  overdracht  van  inspiratie  tussen  vader  en  zoon  en  toch  zijn  zij
incommensurabel!

“ Wanneer het woord de juiste toon vindt,
en een melodie de diepste essentie van het leven vertolkt,
willen wij deelnemen aan de feestdis,
getuige zijn van die kunstzinnige versmelting...”


Deze  dubbele  CD-box-creatie  is een  louteringsproces  van  jaren  geweest.
KLIK HIER   voor alle verdere info.

Ter illustratie volgen hier 2 gedichten van Bart Soens:

Patroon

In mijn oorschelp ruist
een zee van zaligheid.
Heel even sta ik los
van begrenzing of tijd.

Zinderend zingen
mijn zinnen.
Ik wil opnieuw
beginnen.

Verrukking doet me beven.
Want woord en toon weven
een wonderlijk patroon.
Van gave en weergave.
Verlangen en laven.

Golven van vervoering
overspoelen moeiteloos
mijn ontroerde gemoed.

Genezen wat ik met leedwezen
gaandeweg heb ingeboet.

Geen vrijblijvend vertier.
Prangende passie beroert
het klavier.

Bart Soens
(Pianorecital Paul Hanne in
de Lakenhalle te Ieper)Treurmars

Woeste winterwinden
waaien woedend
door mijn verbeelding.

Ontoombare creativiteit
gijzelt mijn gezondheid.
Elke partituur
pleegt roofbouw.
Elke noot ontketent
een revolutionaire etude.

Weemoedig wegkwijnend
verbijt ik mijn pijn.

Schamper sidderend
scheid ik van dit trieste,
tragische tranendal.

Voorbij de nocturne
van stokkende longen
en schokkende schouders.

Zoveel nog had ik
graag in taal en toon
verwoord.

Maar mijn scheppingsdrang
werd gruwelijk vroeg
in de kiem gesmoord.


Bart Soens
(Naar Chopin - voorgedragen tijdens het live pianorecital van Paul Hanne
in de Lakenhalle te Ieper)